Medezeggenschap voor pensioengerechtigden

Per 1 juli 2024 komen er zetels vrij in het bestuur en het verantwoordingsorgaan (VO) van het pensioenfonds: één in het bestuur en drie in het VO. Voor alle zetels geldt dat de persoon die de zetel nu bezet, herbenoembaar is. Voor het VO zijn dit de heren Roelfsema, Braams en Damen. Voor het bestuur is dit mevrouw Vermeulen – Oninckx. Deze personen hebben aangegeven beschikbaar te zijn voor een volgende zittingsperiode van vier jaar en zijn opnieuw voorgedragen door de Vereniging van Gepensioneerden Cosun. Maar je hebt als pensioengerechtigde ook de mogelijkheid om je zelf hiervoor aan te melden.

Lees ook meer hierover in ons Pensioenbulletin van Nu naar Later nr 38

Over de vacatures

Per 1 juli 2024 komen de volgende zetels namens pensioengerechtigden vrij:

  • Bestuur: één zetel
  • VO: drie zetels

Hiervoor zoekt Pensioenfonds Cosun kandidaten. Voor de kandidaatstelling gelden de volgende eisen:

  • Je ontvangt een ouderdomspensioen of partnerpensioen van Pensioenfonds Cosun.
  • Je bent voorgedragen door de Vereniging van Gepensioneerden Cosun óf je hebt jezelf aangemeld. In dit laatste geval moet jouw aanmelding worden ondersteund door minimaal drie pensioengerechtigden.
  • Specifiek voor het bestuur: je voldoet aan de profielschets die het bestuur heeft opgesteld. Deze kun je hier inzien.
  • Specifiek voor het VO: je hebt een bovengemiddelde belangstelling voor het onderwerp pensioen. Het is niet nodig om speciale pensioenkennis te hebben. Het VO heeft echter ook een functieprofiel opgesteld. Dit kun je hier inzien.

Heb je belangstelling?

Laat het ons dan weten voor 1 december 2023. Stuur een mail naar pensioenbureau@cosun.com t.a.v. het Bestuursbureau of bel met Susan Oomens, telefoon 076 – 5303 406. Ook als je vragen hebt, kun je ons via mail of telefoon bereiken.

Voor zowel de zetel in het bestuur als de zetels in het VO geldt het volgende: Hebben zich meer kandidaten voor de vacatures aangemeld dan het aantal zetels dat beschikbaar is? Dan gaan we verkiezingen houden onder alle pensioengerechtigden. Zijn er minder kandidaten, dan zijn er geen verkiezingen. De kandidaat wordt in dat geval direct benoemd door het bestuur.

We zien je aanmelding graag tegemoet!