Benoeming lid Verantwoordingsorgaan

Wytze Dijkstra heeft aangegeven eind 2018 terug te treden als lid van het Verantwoordingsorgaan. In ons pensioenbulletin van oktober 2018 zijn geïnteresseerden voor deze ontstane vacature opgeroepen zich uiterlijk 9 november jl. [...]