Gedeeltelijke toeslagverlening per 1 januari 2020

De pensioenaanspraken van de actieve deelnemers worden per 1 januari 2020 verhoogd met 3,22%. De pensioengerechtigden en de gewezen deelnemers krijgen per die datum een toeslag van 0,76%. Net als verleden jaar [...]