Royal Cosun

Website van de werkgever
www.cosun.nl

Vereniging van Gepensioneerden Koninklijke Cosun

Voor de notulen van de vergaderingen en andere documenten van de vereniging klik hier.

Pensioenregister

Website waar je on-line al je opgebouwde pensioenaanpraken plus de AOW kunt bekijken. Je hebt je DigiD code nog om in te loggen (zo’n code kun je aanvragen via www.digid.nl)
www.mijnpensioenoverzicht.nl

Pensioenkijker.nl

Site van de overheid met nuttige algemene pensioeninformatie.
www.pensioenkijker.nl

Appel pensioenuitvoering B.V.

Site van het administratiekantoor dat de administratie van onze pensioenregeling voert.
www.appelpensioen.nl

Sociale Verzekeringsbank

De uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Het districtskantoor is afhankelijk van jouw woonplaats. Je kunt dit nalezen op internet.
www.svb.org

UWV (Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen)

Het districtskantoor is afhankelijk van jouw woonplaats. Je kan dit nalezen op internet.
0900 – 9294
www.uwv.nl

Ombudsman Pensioenen

Een onafhankelijke instelling die klachten en geschillen behandelt over de uitvoering van een pensioenreglement.
Bordewijklaan 10
2591 XR Den Haag
070 – 333 89 99
www.ombudsmanpensioenen.nl

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Postbus 90801
2509 LV Den Haag
070 – 333 4444
Links naar webinformatie van SZW over pensioen:

Pensioen (aanvullend)
AOW

De Pensioenfederatie

De organisatie die de belangen behartigt van Nederlandse pensioenfondsen en hun deelnemers.
Prinses Margrietplantsoen 90
2595 BR Den Haag
070 – 762 0220
www.pensioenfederatie.nl