Het bestuur van het pensioenfonds doet zijn best om de pensioenregeling zo goed mogelijk uit te voeren zoals die in het reglement is afgesproken. Daarnaast let het bestuur erop dat alle externe partijen die bij het fonds zijn betrokken, de regels ook correct naleven. Toch kan het voorkomen dat je het niet eens bent met een beslissing van het bestuur of je in je rechten aangetast voelt. Het bestuur heeft hiervoor een klachten- en geschillenregeling.

Klik hier om het Klachten- en geschillenreglement te downloaden.