Op maandag 6 februari 2017 hebben wij de fiscale jaaropgave aan de pensioengerechtigden met een pensioenuitkering in 2016 per post verzonden.

De fiscale jaaropgave heeft u nodig voor de aangifte van de inkomstenbelasting 2016. Voor meer informatie over de aangifte inkomstenbelasting, verwijzen wij u naar de website van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl.

Let op: de fiscale jaaropgave wordt maar eenmaal verstrekt. Indien een instantie een opgaaf van uw pensioenuitkering vraagt, maak dan een kopie en bewaar het origineel.