De Eerste Kamer moet de nieuwe wet nog goedkeuren. Op 22 december 2022 heeft de Tweede Kamer met een meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel. De bedoeling was aanvankelijk dat de Wet Toekomst Pensioenen op 1 januari 2023 in zou gaan. De Eerste Kamer moet het wetsvoorstel eerst nog goedkeuren. De ingangsdatum verschuift hierdoor naar 1 juli 2023, mits er geen vertraging wordt opgelopen in de behandeling door de Eerste Kamer.
De verandering naar een geheel nieuw pensioenstelsel kost tijd en vraagt om zorgvuldigheid. Daarom staat er een overgangsperiode in de wet. Vooralsnog gaan we uit van een ingangsdatum, ondanks de opgelopen vertraging, van 1 januari 2027. Dan moeten alle pensioenen volgens de nieuwe afspraken geregeld zijn. Op dit moment ziet de planning van uiterste opleverdatums er zo uit (dit kan door de opgelopen vertraging in het wetsproces mogelijk nog wijzigen):

 • Tot 1 juli 2023 Goedkeuring Wet Toekomst Pensioenen
  De Eerste Kamer buigt zich over de nieuwe wet. De Tweede Kamer heeft op 22 december 2022 hiermee ingestemd.
 • Per 1 juli 2023 Wet Toekomst Pensioenen gaat in
  De sociale partners gaan aan de slag en maken samen een keuze voor een nieuwe regeling.
 • 1 januari 2025 Nieuwe pensioenregelingen zijn bekend
  De sociale partners hebben bepaald hoe de nieuwe regeling er uitziet. Plus de randvoorwaarden waarbinnen de overgang naar de nieuwe regeling plaatsvindt. De pensioenuitvoerders starten met het maken van implementatie- en communicatieplannen om de nieuwe regeling in te voeren.
 • 1 juli 2025 Pensioenuitvoerders maken implementatie- en communicatieplan bekend
  De pensioenuitvoerders hebben hun implementatie- en communicatieplannen voor de nieuwe pensioenregeling af. Binnen anderhalf jaar moeten zij de nieuwe regeling invoeren en alle deelnemers informeren.
 • 1 januari 2027 Alle pensioenregelingen voldoen aan de nieuwe wet
  Dit is het einde van de overgangsperiode. Op deze datum moeten alle pensioenen voldoen aan de Wet Toekomst Pensioenen.