Voor jouw pensioenregeling zijn al verschillende partijen samen bezig om de overgang voor te bereiden. Werkgevers, vakorganisaties en het pensioenfonds hebben hier ieder hun eigen rol in, maar trekken samen op. Het streven is om de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2025 in te voeren. Dit is sneller dan de wettelijke (uiterlijke) planning. Er moet echter nog veel gebeuren voordat de overgang kan plaatsvinden. Daarnaast is de wetgeving ook nog niet definitief vastgesteld. Mocht er onverhoopt aanleiding toe zijn, is er nog voldoende ruimte om de nieuwe pensioenregeling later in te laten gaan. De huidige planning ziet er als volgt uit:

 • Tot en met Q2 2023: Oriëntatie, verkennings- en verdiepingsfase
  In deze fases onderzoeken de sociale partners en het pensioenfonds onder meer wat er precies moet gebeuren, wat de risico’s zijn en hoe de nieuwe pensioenregeling er uit kan zien.
 • Q2 t/m Q4 2023: Besluit over nieuwe pensioenregeling
  De sociale partners bepalen samen hoe de nieuwe pensioenregeling er uitziet. Pensioenfonds Cosun bekijkt of het de nieuwe regeling kan uitvoeren.
  In deze fase geven de medezeggenschapsorganen van de werkgevers en het pensioenfonds advies over het transitieplan en de nieuwe regeling. Het pensioenfonds stelt het implementatie- en communicatieplan op.
 • Q1 t/m Q4 2024: Nieuwe pensioenregeling in administratie
  Pensioenfonds Cosun zorgt ervoor dat de nieuwe regeling in de pensioenadministratie wordt opgenomen en informeert alle deelnemers. Gedurende dit jaar beoordeelt DNB de door het Fonds ingediende stukken over de nieuwe pensioenregeling.
 • Per 1 januari 2025: De nieuwe pensioenregeling is klaar en in de administratie opgenomen