Voor jouw pensioenregeling zijn al verschillende partijen samen bezig om de overgang voor te bereiden. Werkgevers, vakorganisaties en het pensioenfonds hebben hier ieder hun eigen rol in, maar trekken samen op. Het streven is om de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2025 in te voeren. Dit is sneller dan de wettelijke (uiterlijke) planning. Er moet echter nog veel gebeuren voordat de overgang kan plaatsvinden. Daarnaast is de wetgeving ook nog niet definitief vastgesteld. Mocht er onverhoopt aanleiding toe zijn, is er nog voldoende ruimte om de nieuwe pensioenregeling later in te laten gaan. De volgende fases worden in het traject naar een nieuwe regeling doorlopen:

Voorlopige contractskeuze

De nieuwe pensioenregeling wordt een solidaire premieregeling. Dit type regeling kwam als voorkeur uit het deelnemersonderzoek naar voren en heeft tevens de voorkeur van de sociale partners. In de verdiepingsfase wordt deze regeling nader uitgewerkt.

Risicopreferentieonderzoek

Binnenkort wordt een risicopreferentieonderzoek uitgevoerd. Via dit onderzoek willen we te weten komen welke risico’s de (voormalig) deelnemer of gepensioneerde wil en kan nemen met het pensioen. De resultaten van het onderzoek bieden de basis voor de risicohouding van het pensioenfonds: Hoeveel en welke risico’s kan het pensioenfonds nemen?