De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het pensioenfonds en de waarde van de verplichtingen  (pensioenen die het fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen).  De dekkingsgraad is de graadmeter voor de financiële positie van het pensioenfonds. Als de dekkingsgraad 115% is, dan staat tegenover elke € 100 die het fonds moet uitbetalen aan pensioengerechtigden, € 115 aan vermogen.

Alle pensioenfondsen moeten vanaf 2015 gebruik maken van de zogenaamde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf actuele dekkingsgraden. De actuele dekkingsgraad is een momentopname van de financiële positie aan het einde van de maand. De beleidsdekkingsgraad is stabieler dan de actuele dekkingsgraad. Bij een actuele dekkingsgraad had een verandering in de bezittingen of de verplichtingen direct effect op de dekkingsgraad. Hierdoor kan de dekkingsgraad in korte tijd sterk schommelen door fluctuaties op de financiële markten. In de nieuwe situatie zullen de schommelingen door de middeling over 12 maanden kleiner zijn.

  • De actuele dekkingsgraad per eind december 2021 bedraagt 123,1% (november 2021: 120,4%)
  • De beleidsdekkingsgraad per eind december 2021 bedraagt 119,3% (november 2021: 118,5%)


Hieronder vind je een overzicht van de ontwikkeling van de dekkingsgraad op langere termijn.

 

Maand Dekkingsgraad % (RTS) Beleidsdekkingsgraad %
31.12.2021 123,1 119,3
30.11.2021 120,4 118,5
31.10.2021 121,5 117,6
30.09.2021 121,3 116,4
31.08.2021 120,7 115,2
31.07.2021 119,1 114,1
30.06.2021 120,8 113,1
31.05.2021 119,4 111,9
30.04.2021 119,7 110,8
31.03.2021 118,1 109,5
28.02.2021 115,1 108,3
31.01.2021 113,0 107,7
31.12.2020 112,9 107,8
31.12.2019 116,7 114,2
31.12.2018 114,2 119,1
31.12.2017 120,2 119,4
31.12.2016 113,8 109,8
31.12.2015 110,7 112,9
31.12.2014 118,3 120,2
31.12.2013 119,9
31.12.2012 119,7
31.12.2011 116,1