Het Fonds houdt periodiek een deelnemersonderzoek onder de deelnemers. Het laatste deelnemersonderzoek is uitgevoerd in het najaar van 2019. Over de uitkomsten van de onderzoeken wordt een rapport opgesteld. Door het openen van de link hieronder kunt u het rapport met de uitkomsten van het betreffende deelnemersonderzoek lezen.

Rapport deelnemersonderzoek Pensioenfonds 2019
Rapport deelnemersonderzoek Pensioenfonds 2016