Verkiezingen leden verantwoordingsorgaan namens pensioengerechtigden

Het verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds Cosun bestaat uit vertegenwoordigers namens de werkgever, de werknemers en de pensioengerechtigden. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur over vele belangrijke aspecten van het beheer van het pensioenfonds. Het [...]